Επίλογος

 

        Η ένταση του λαμβανομένου προσεισμικού σήματος θα πρέπει να αυξάνει όσο πλησιάζουμε στο επίκεντρο του επικείμενου σεισμού. Για τον λόγο αυτό η διαδικασία της πρόβλεψης σεισμών με την μέθοδο αυτή απαιτεί ένα δίκτυο σταθμών σε πολλά σημεία της χώρας, με τουλάχιστον δύο συστήματα αισθητήρων ανά σταθμό και τα αντίστοιχα συστήματα καταγραφής.

 

        Ο συνδυασμός της σεισμικής αυτής 'υπογραφής' με άλλες μεθόδους πρόβλεψης, πιστεύω ότι μπορεί να αποδώσει καλά αποτελέσματα στην πρόβλεψη σεισμών.

 

        Βασική προϋπόθεση γι΄ αυτό είναι η διάθεση για συνεργασία, το ανιδιοτελές ενδιαφέρον για την πρόβλεψη των σεισμών και η συνεχής δημοσίευση της προόδου και των αποτελεσμάτων της έρευνας, των διαφόρων επιστημονικών ομάδων.

 

        Η εγωιστική αντιμετώπιση της έρευνας, το μόνο που έχει ως αποτέλεσμα, είναι την καθυστέρηση της λύσης. Καθυστέρηση της λύσης, στο θέμα των σεισμών σημαίνει περισσότερος θάνατος και δυστυχία ....

 

        Ελπίζω σύντομα όλοι οι επιστήμονες του συγκεκριμένου χώρου, να συνεργαστούν ουσιαστικά και να συνδέσουν τις μεθόδους πρόβλεψης σεισμών, πάνω στις οποίες εργάζονται και έτσι να καταλήξουν γρήγορα σε κάτι τόσο ουσιαστικό για όλους τους συνανθρώπους μας.

 

        Στο μέλλον θα εμφανίζονται στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα οι 'προσεισμικές υπογραφές', σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρόνο μετά την εμφάνισή τους, (δυστυχώς πάντα μέσα στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου μας).

 

        Είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία, σε όποιον ενδιαφέρεται να κατασκευάσει την συγκεκριμένη διάταξη.

 

        Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους με βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο και ιδιαίτερα την γυναίκα μου για την στήριξή της, τον φίλο μου Τάσο Ζαχαρίου (SV1RD) για την δημιουργία των σελίδων αυτών, και τον Δημήτρη Αλεξανδρή (SV1LL) για την φιλοξενία στον 'server' του.

 

 

 

Διονύσης Δημάκος (SV1ZJ)