Μορφή των προσεισμικών σημάτων

 

 

        Την μορφή των προσεισμικών σημάτων θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε 'προσεισμική υπογραφή' γιατί διατηρεί κάθε φορά κάποια παρόμοια χαρακτηριστικά.

        Καθώς παρατηρούμε το σήμα που έχουμε καταγράψει, διαπιστώνουμε ότι σε όλο το φάσμα, από 1-40 Hz, υπάρχουν φασματικές γραμμές σχεδόν παράλληλες μεταξύ τους σε κάθε χρονική στιγμή. Η επόμενη από την προηγούμενη φασματική γραμμή διαφέρει κατά 1 έως 3  Hz.

        Η χρονική διάρκεια της 'προσεισμική υπογραφής' ποικίλει από 15 λεπτά έως 3 ώρες, ενώ η ένταση του μαγνητικού πεδίου, των συγκεκριμένων φασματικών αποτυπώσεων, είναι από 2 έως περίπου 20 PT.

        Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του σήματος πρέπει να συνεχίζουν να υπάρχουν και σε συχνότητες μεγαλύτερες των 40 Hz. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί:

 

 Α.     Ποια είναι η σχέση της έντασης του μαγνητικού πεδίου και της χρονικής διάρκειας της 'προσεισμικής υπογραφής' με τα χαρακτηριστικά του σεισμού που θα ακολουθήσει.

 

 Β.     Ποια είναι η υψηλότερη συχνότητα στην οποία παρατηρείται η εκάστοτε 'προσεισμική υπογραφή', καθώς και η σύνδεση της συχνότητας αυτής, με το μέγεθος ενός σεισμού ή την απόσταση του επικέντρου από το σύστημα λήψης.