02 Ιουνίου 2004

 Κατάσταση προόδου του έργου και νέα

Εργασία

Αιτιολογία

Σχεδιαζόμενη ολοκλήρωση

Ολοκληρώθηκε

Κατασκευή του πρώτου σταθμού και αξιολόγηση μετρήσεων

Πειραματισμός για δυνατότητα αξιολόγησης προσεισμικών σημάτων

 

2003

Δημιουργία σελίδας 'web'  

Δημοσίευση και παρουσίαση του έργου

 

16 Μαρτίου 2004

Δημιουργία μίας ηλεκτρονικής λίστας ενημέρωσης

Γρήγορη ενημέρωση ενδιαφερομένων - τεκμηρίωση

4 Ιουνίου 2004

  έγινε - ακυρώθηκε μέχρι ικανοποίησης του επομένου βήματος

κατασκευή αυτόνομου συστήματος

για λειτουργία σε μακρινή τοποθεσία

τέλος 2005

 

Σχεδίαση τυπωμένου κυκλώματος

εύκολη κατασκευή πολλών κυκλωμάτων

 

  σε αναμονή

Κατασκευή 2ου Interface στον αρχικό σταθμό καταγραφής

Δυνατότητα διόπτευσης

 

σε αναμονή

Κατασκευή 2ου σταθμού εκτός Αθήνας

 Δυνατότητα τριγωνισμού

 

  σε αναμονή

       

Νέα


Λόγω προβλημάτων ανεβασμένου θορύβου που προέρχεται από την υψηλή τάση και τον προαστιακό σιδηρόδρομο, δεν είναι δυνατή η λήψη για το προσεχές διάστημα, μέχρι τουλάχιστον να βρεθεί λύση για απομεμακρυσμένη λειτουργία σε ησυχότερη περιοχή. Η σελίδα θα μείνει σε λειτουργία για όποιον άλλον ενδιαφέρεται για πειραματισμό, η λίστα ανακοινώσεων θα κλείσει, και ότι άλλο αλλάξει στο μέλλον θα ανακοινωθεί σε αυτή την σελίδα.