Ο αισθητήρας

 

        Αποτελείται από μία σωλήνα 'PVC' μήκος 50 εκ. και εξωτερικής διαμέτρου 5 εκ.. Πάνω στην σωλήνα αυτή τυλίγουμε τρεις στρώσεις από φύλλο 'MuMetal πάχους 0.04΄΄. Μετά τυλίγουμε το 'MuMetal' με μονωτική ταινία και τυλίγουμε κατά μήκος του σωλήνα μονωμένο χάλκινο σύρμα (πηνιόσυρμα), πάχους  1 χιλιοστού. Τυλίγουμε περίπου εννέα στρώσεις σύρματος (~4.500 σπείρες).

 

        Όταν το πηνίο ολοκληρωθεί το τυλίγουμε με μονωτική ταινία και το θωρακίζουμε με αλουμινόχαρτο ή αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου. Το αλουμίνιο συνδέεται με την θωράκιση του ομοαξονικού καλωδίου (RG-213, RG-8 ...) που χρησιμοποιούμε ως γραμμή μεταφοράς του σήματος.

 

        Στην θωράκιση του καλωδίου επίσης συνδέεται η άκρη του εξωτερικού τυλίγματος του πηνίου, ενώ η εσωτερική του άκρη συνδέεται στον εσωτερικό αγωγό του ομοαξονικού καλωδίου.

 

        Το πηνίο τοποθετείται μέσα σε σωλήνα 'PVC' μήκους 60 εκ., με διάμετρο 10 εκ. σταθεροποιείται και αδιαβροχοποιείται.

 

        Το πηνίο έχει ωμική αντίσταση R~16 Ohm και αυτεπαγωγή που είναι L~ 1H.

Η τελική κατασκευή τοποθετήθηκε 10 εκ. πάνω από το έδαφος και σταθεροποιήθηκε. Τα άκρα του πηνίου είναι προσανατολισμένα στις 110° και στις 290° αντίστοιχα ως προς το μαγνητικό βορρά.

 

        Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το πηνίο πρέπει να έχει χαμηλή ωμική αντίσταση (μαζί με το ομοαξονικό καλώδιο), για να μένει μειωμένος ο θόρυβος του κυκλώματος.