Το ηλεκτρονικό κύκλωμα

         Το ηλεκτρονικό σχέδιο του κυκλώματος φαίνεται στην εικόνα 1 και στην  εικόνα 2

         Το κύκλωμα αποτελείται από ενισχυτικές βαθμίδες και ηλεκτρονικά φίλτρα συχνοτήτων.

         Η πρώτη βαθμίδα του αποτελείται από τον τελεστικό ενισχυτή LT1128. Φροντίζουμε η εναλλασσόμενη τάση στην συχνότητα των 50 Hz στο ποδαράκι 6 του LT1128 να μην ξεπερνά τα +-2 V (ως προς την γείωση), αλλιώς μειώνουμε την τιμή της R1.

         Η δεύτερη βαθμίδα αποτελείται από δύο OP27 και είναι ένα φίλτρο 'Notch' στην συχνότητα των 50 Hz.

         Οι τρεις μεταβλητές αντιστάσεις του φίλτρου είναι 'trimmers' 20 στροφών τα οποία ρυθμίζονται στις τιμές που αναγράφονται στο σχέδιο, πριν τοποθετηθούν στο κύκλωμα. Αργότερα, όταν το κύκλωμα λειτουργεί και μετρά το μαγνητικό πεδίο ξαναρυθμίζονται μικρομετρικά, γύρω από τις αρχικές τους τιμές, έτσι ώστε να έχουμε την μικρότερη δυνατή AC τάση στην συχνότητα των 50 Hz στην έξοδο του κυκλώματος.

         Από το 'trimmer' R2, φροντίζουμε να έχουμε 0 V DC στην έξοδο του κυκλώματος, ενώ από το 'trimmer' της βαθμίδας εξόδου ρυθμίζουμε την στάθμη του σήματος εξόδου, το οποίο και οδηγούμε στο Line-In της κάρτας ήχου του υπολογιστή μας.

        Οι πυκνωτές C1, C2, C3, C4 είναι τύπου 'Silver mica' ή 'foil polystyrene' για να έχουν την δυνατότητα να διατηρούν σταθερή την χωρητικότητά τους, όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία.

         Όλες οι σταθερές αντιστάσεις είναι τύπου 'metal film' 1%.

         Έχοντας δοκιμάσει πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς τελεστικών ενισχυτών, κατέληξα σε αυτούς του σχεδίου γιατί έχουν χαμηλότερο θόρυβο και καλύτερη συνολική απόδοση στο συγκεκριμένο κύκλωμα.