Το αντικείμενο της μέτρησης

 

        Τα τελευταία χρόνια η προσοχή μου εστιάστηκε στο φάσμα συχνοτήτων από 0,1 Hz έως 40 Hz, μετρώντας και καταγράφοντας τις στιγμιαίες μεταβολές του μαγνητικού πεδίου και όχι την απόλυτη τιμή του.

 

        Δυστυχώς κοντά στις μεγάλες πόλεις (και όχι μόνο), οι στάθμες των σημάτων από φυσικές πηγές εκπομπής είναι 1.000 - 30.000 φορές μικρότερες από τις στάθμες των σημάτων που οφείλονται στον τεχνολογικό μας πολιτισμό. Γι αυτό είναι απαραίτητη η χρήση φίλτρων στο κύκλωμα ανίχνευσης.