Πρόλογος

 

        Είμαι 38 ετών, ηλεκτρονικός μηχανικός στην ειδικότητα και μένω στην Αθήνα.

 

        Από το 1991 ασχολούμαι ερασιτεχνικά με την μέτρηση και την καταγραφή των μεταβολών του γήινου μαγνητικού πεδίου, με σκοπό την ανίχνευση προσεισμικών σημάτων.

 

        Για τον σκοπό αυτό έχω κατασκευάσει και δοκιμάσει πολλά διαφορετικά κυκλώματα και αισθητήρες.

 

        Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις μετρήσεις αυτές δημιουργείται από την ίδια την χρήση ηλεκτρικών συσκευών και από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.