Το πρόγραμμα καταγραφής

 

Από 26 Απριλίου 2004 χρησιμοποιούμε για καταγραφή το πρόγραμμα Spectum Laboratory V2.4 b3

Ρυθμίσεις:

Spectrum: 0 - 105 Hz

Waterfall scroll interval: 7500 msec

FFT input size: 65536

FFT window function: Hanning

Audio sample rate: 5512

Display Amplitude Range: -70 to -50 dB

Noise blanker: ON (Ramp time = 1 sec , Trigger peak/avrg = 20 dB , Max.

pulse width = 0.5 sec)

FFT filter: ON (for spectrum equalization)-(Band reject, Center/cutoff=21

Hz, Bandwidth=6 Hz, Slope width=90 Hz, FFT size=512) 

Η εικόνα δείχνει πως χρησιμοποιούνται τα φίλτρα

 

 

Παλαιότερα χρησιμοποίησα το 'spectrogram' με τις εξής ρυθμίσεις:

 

Line in : στην μέγιστη ευαισθησία

Ανάλυση οθόνης : 1152 x 864 x 16 bpp  (τώρα 1024 x 768)

Μορφή καταγραφής F.F.T

Signal scale : - 30 db

Sample rate : 5,5 KHz  16bit

F.F.T. points : 16.384,

Linear frequency scale

Average count : 1

Pitch Detector : off

Time scale : 6250 msec

 

Για να αποθηκεύσω τις εικόνες χρησιμοποιώ το πρόγραμμα '2020'   (τώρα  ScreenHunter 4.1 pro) με τις εξής ρυθμίσεις:

 

Capture : Desktop - scrolled area

Auto save

Auto increment

PNG (Image format)

Time capture : 7200 sec    (2 ώρες)

Rectangle Repeat