Ακολουθούν εικόνες λήψεων με σεισμούς που πιθανόν να σχετίζονται

 

 Λήψεις 2004 b

 

 

Λήψη ενός σήματος την 2.5.2004 19:10 LMT για 01 ώρα & 40 λεπτά

 

Το ίδιοσήμα με FFT απεικόνιση Average 7

Σεισμός 3 Μαΐου 2004 4.3 R Νότια Δυτική Ελλάδα

 

 Λήψη σήματος 8.5.2004 22:55 LMT για 45 λεπτά

Το ίδιοσήμα με FFT απεικόνιση Average 7

Σεισμός 13 Μαΐου 2004 4.7 R Νότια Ανατολική Ελλάδα

 

 

 

 Λήψη σήματος στις 18:25 LMT 23/5/2004 για  2 ώρες και 30 λεπτά


Το ίδιο σήμα με average 7

 Σημείωση: τα διακοπτόμενα σήματα στις συχνότητες 12-14 Hz και  36-38 Hz οφείλονται σε σήματα από συσκευές στο δίκτυο ηλ. ρεύματος.

Σεισμός 24 Μαΐου Κορινθιακός 4.0

 

 

 

 Λήψη σήματος στις 13:00 LMT 30/5/2004 για  1 ώρες και 45 λεπτά

Σεισμός 30 Μαΐου 2004 21:23 UTC 4.5 R Ιόνιο 

Λήψη σήματος στις 15:30 LMT 30/5/2004 για  1 ώρες και 10 λεπτά

Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος διαβάσαμε το σήμα ήδη μετά τον σεισμό της 31 στην Πύλο

 Σεισμός 31 Μαΐου 2004  06:30 UTC 5 R Πύλος

 

 Λήψη σήματος στις 19:50 LMT 6/6/2004 για  2 ώρες

 

Το ίδιο σήμα με average 7

Σεισμός 7/6/2004 14:55 UTC 4.5 R Ν. Κρήτη 

 

Λήψη σήματος στις 07:55 UTC 13/6/2004 για  2 ώρες

το ίδιο σήμα με average 7

 Σεισμός 14/6/2004 12:02 UTC 4.9 R Δωδεκάνησα 

 

Λήψη σήματος στις 06:25 UTC 13/6/2004 για  15 λεπτά

το ίδιο σήμα με average 7

 Σεισμός 15/6/2004 12:02 UTC 5 R ΒΑ Αιγαίο

 

Λήψη ενός σήματος (ή πιθανόν 2) στις 08:10 UTC 20/6/2004 για  140 λεπτά

το ίδιο σήμα με average 7

 Σεισμός 24/6/2004 19:25 UTC 4.5 R ΝΔ Μεσσηνίας

 

Λήψη ενός σήματος  στις 18:45 UTC 1/7/2004 για  15 λεπτά

 Σεισμός 3/7/2004 16:33 UTC 4.4 R ΝΔ Ιόνιο

Λήψη ενός σήματος  στις 19:30 UTC 1/7/2004 για  30 λεπτά

 

 Σεισμός 3/7/2004 18:35 UTC 4.4 R ΝΔ Τουρκία

 

Λήψη ενός σήματος στις 16:00 UTC 04/7/2004 για  105 λεπτά

 Σεισμός 6/7/2004 17:57 UTC 4.3 R Ανατολικά της Ρόδου

 

Λήψη ενός σήματος στις 14:28 UTC 11/7/2004 για  110 λεπτά

ο Θόρυβος από 1.5 έως 3.5 Hz οφείλονται στα κλιματιστικά μηχανήματα.

 Σεισμός 12/7/2004 11:26 UTC 4.4 R ΒΔ Ελλάδα

 

Σήμα ληφθέν την 18 Ιουλίου 2004 10:00 UTC διαρκείας 140 λεπτών

 

Σεισμός 24 Ιουλίου 2004 Κρήτη 19:00 UTC

 

Σήμα ληφθέν την 29 Ιουλίου 2004 14:20 UTC διάρκειας 10 λεπτών

Σεισμός 30 Ιουλίου 2004 04:53 UTC 4.4R Νότια της Πελοποννήσου

 

Σήμα ληφθέν την 31 Ιουλίου 2004 ώρα 18:05 UTC διάρκειας 130 λεπτών

Σεισμός 3 Αυγούστου 2004 13:11 UTC 5.1 R Δ Τουρκία

 

Λήψη 8 Αυγούστου 2004 (πιθανόν 2 σήματα) στις 14:50 & 19:28 UTC διάρκειας 30 & 30 λεπτών

α. Σεισμός 9/8 04:39 UTC 4.6R Κρήτη

β. Σεισμός 10/8 10:25 UTC 4.5R Κρήτη

 

 

 

Λήψη σήματος17/8 15:40 UTC γιά 2 ώρες και  20 λεπτά

Για τεχνικούς λόγους δεν υπάρχει εικόνα

Σεισμός 18/8 22:25 UTC 4.9R Νοτιοανατολική Ελλάδα - Δωδεκάνησα

 

Γρήγορη επαλήθευση σεισμών από το ΓΕΙΝ
(προσθέστε 0.5 στο μέγεθος του ΓΕΙΝ)

Επίσης από το EMSC