Λήψεις 2004 a

 

Ακολουθούν εικόνες λήψεων με σεισμούς που πιθανόν να σχετίζονται

 

 

Λήψη 8_2_2004     

Σεισμός 9_2_2004, 4.6R  250km SW

 

Λήψη 29_2_2004     

 

Σεισμός 1_3_2004, 5R  175km SW

 

Λήψη 07_3_2004     

 

Σεισμός 11_3_2004, 4.5R  Δωδεκάνησσα

 

Λήψη 14_3_2004     

 

Σεισμός 17_3_2004, 6.1R  Νότια της Κρήτης


Λήψη 4 Απρ. 2004 ξεκίνησε 10:30 τοπική

Σεισμός 5 Απρ 2004 4.8 R Δωδεκάνησα 

 

Λήψη 5 Απρ 2004 ώρα 16.45 LMT

Σεισμός 7 Απρ 2004 5.2 R Ελληνοαλβανικά σύνορα

 

 Λήψη 11 Απρ. 2004 ξεκίνησε 17:40 τοπική

_

Σεισμός 12 Απρ. 2004 4.5 R Νότια Ελλάδα

Σημ: Λόγω Λαμπρής καθυστέρησε η εμφάνιση της εικόνας αυτής

 

Λήψη 18 Απρ 2004 από 19:30 έως  21:00 τοπική 

Σήμα χωρίς εικόνα λόγω τεχν. προβλήματος

 Σεισμός 19 Απρ. 2004 4.8 R Νότια της Κρήτης

 

 

Λήψη σήματος 27.4.2004 20:40 LMT για 45 λεπτά

 

Το ίδιο σήμα με FFT απεικόνιση Average 7

 Σεισμός 28 Απρ. 2004  4.6 R 188km WNW of Athens (Ριο)

 

Συνέχεια β τετράμηνο

 

Γρήγορη επαλήθευση σεισμών από το ΓΕΙΝ
(προσθέστε 0.5 στο μέγεθος του ΓΕΙΝ)

Επίσης από το EMSC